”تازه”

نکات مهم انتخاب لباس همراهان در عقد محضر

انتخاب لباس مناسب برای عروس و داماد و همچنین  همراهان عروس و داماد از اهمیت زیادی برخوردار است. اگر مراسم عقد مهمانان درجه یک باشد می توان از لباس های باز تر و راحت تری استفاده کرد. انتخاب لباس مناسب و درست برای هر مکان نشان از سلیقه فرد است . تجربه همراهان  عروس و [... ادامه مطلب

”ازدواج”

نکات مهم انتخاب لباس همراهان در عقد محضر

انتخاب لباس مناسب برای عروس و داماد و همچنین  همراهان عروس و داماد از اهمیت زیادی برخوردار است. اگر مراسم عقد مهمانان درجه یک باشد می توان از لباس های باز تر و راحت تری استفاده کرد. انتخاب لباس مناسب و درست برای هر مکان نشان از سلیقه فرد است . تجربه همراهان  عروس و [... ادامه مطلب

All Rights Reserved . Copyrights 2020