”تازه”

الهیار صیادمنش و ماجرای ازدواجش با دختر ترکیه‌ ای

الهیار صیادمنش لژیونر جنجالی فوتبال کشورمان در مصاحبه ای درخصوص جو بازی در انگلیس و ماجرای ازدواجش با دختر مدل ترکیه‌ ای صحبت کرده است. ستاره ایرانی هال سیتی انگلیس که به تازگی با یک دختر ترکیه ای ازدواج کرده است در مصاحبه ای درباره ازدواجش و نظر دوستانش درباره هم گروهی... ادامه مطلب

”ازدواج”

الهیار صیادمنش و ماجرای ازدواجش با دختر ترکیه‌ ای

الهیار صیادمنش لژیونر جنجالی فوتبال کشورمان در مصاحبه ای درخصوص جو بازی در انگلیس و ماجرای ازدواجش با دختر مدل ترکیه‌ ای صحبت کرده است. ستاره ایرانی هال سیتی انگلیس که به تازگی با یک دختر ترکیه ای ازدواج کرده است در مصاحبه ای درباره ازدواجش و نظر دوستانش درباره هم گروهی... ادامه مطلب

All Rights Reserved . Copyrights 2020